Created by: WhiteLabel WL1 | Developed by: Joomi Joomi
מיזוגים ורכישות

לאומי פרטנרס מיזוגים ורכישות -  מינוף יכולותיה של החברה כחלק מקבוצת הבנקאות המובילה בישראל

 

לאומי פרטנרס משלבת בכל תחומי העיסוק שלה פעילות של בנקאות להשקעות ומציעה פתרונות לאפיון ולאיתור שותפים ולליווי עסקאות של רכישת חברות ומכירתן. תחומי הפעילות כוללים בין היתר: תקשורת, תעשייה, מסחר, מוצרי צריכה, שירותים פיננסיים, אנרגיה וטכנולוגיה רפואית.


סל השירותים של לאומי פרטנרס מיזוגים ורכישות כולל:

 • אפיון השותף הרצוי
 • איתור שותפים אפשריים למיזוג או רכישה
 • קביעת אסטרטגיה לניהול המגעים
 • ניהול המגעים וסיוע בגישור על פערים ובפתרון משברים במהלך משא ומתן
 • הגדרת מבנה העסקה ואופייה
 • טיפול בקבלת מימון לביצוע העסקה
 • איתור נותני שירותים הנדרשים לעסקה, על פי הצורך

למי מתאימה לאומי פרטנרס מיזוגים ורכישות?

פעילות מיזוגים והרכישות שלנו מציעה לשותפינו העסקיים גיבוי אנליטי של לאומי פרטנרס מחקרים לצד הנוכחות המהותית של לאומי פרטנרס חתמים בשוק ההון, פעילות ההשקעות הריאליות של לאומי פרטנרס והשתייכותה לקבוצת לאומי - קבוצת הבנקאות המובילה בישראל. כל אלו מעניקים יתרון מהותי במתן שירותי מיזוגים ורכישות למגוון הלקוחות.


באמצעות תהליך של מיזוג ורכישה ניתן להשיג מספר מטרות:

 • מימוש נכס
 • הגברת נוכחות החברה בשוק
 • מימוש היתרון לגדילה ולעמידה מהירה ביעדי הצמיחה
 • הגדלת סל המוצרים והשירותים
 • חדירה לשוק חדש
 • הגדלת מנוף פיננסי וצמצום עלויות
 • זיהוי חברות לא יעילות ורכישתן במחיר אטרקטיבי

היתרונות של לאומי פרטנרס מיזוגים ורכישות

 • ידע וניסיון - ללאומי פרטנרס ניסיון רב בעבודה עם חברות גדולות ועם גורמים גלובליים. בין השאר מלווה לאומי פרטנרס עסקאות מיזוג ורכישה בענפים שונים, כגון: כימיה ותרופות, תשתיות, שירותים, תעשיה ואחזקה. הגיבוי האנליטי של לאומי פרטנרס מחקרים והנוכחות המהותית של לאומי פרטנרס חתמים בשוק ההון מעניקים ללאומי פרטנרס מיזוגים ורכישות יתרון מהותי במתן שירותי בנקאות להשקעות למגוון לקוחות.
 • מערכת קשרים ענפה בארץ ובחו"ל - ללאומי פרטנרס מערכת קשרים ענפה עם גופים מובילים בארץ ובעולם. קשרים אלה מקנים ללאומי פרטנרס מיזוגים ורכישות יתרונות בקבלת מידע ובנגישות לעסקאות ומאפשרים לה לאתר עבור לקוחותיה שותפים פוטנציאליים בארץ וברחבי העולם. בנוסף, לאומי פרטנרס מקיימת שיתופי פעולה עם בתי השקעות מובילים בעולם, כדי להעניק ללקוחותיה את השירות המקצועי והטוב ביותר.
 • עוצמת הקבוצה - מחלקת המיזוגים והרכישות נהנית מהגב האיתן ומהקשרים המסועפים של קבוצת לאומי עם חברות וגופים פיננסיים מובילים בארץ ובעולם.
 • יצירתיות ויוזמה - לאומי פרטנרס חותרת בהתמדה לייזום עסקאות ולמציאת פתרונות יצירתיים, הנותנים מענה לצרכי שותפיו העסקיים, זאת בצד ייזום פרויקטים משותפים עם חברות זרות, הצעת פתרונות יצירתיים להרחבת פעילות הלקוחות ולגיוסי הון נוספים ופנייה לשיתופי פעולה אסטרטגיים עם גורמים מובילים בשווקים העולמיים.